حامیان

 

 

 

 

 

پیام مشاور شهردار در امور بانوان به جشنواره فیلم و عکس مادر

 

به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم و عکس مادر، زهرا مشیر (همسر قالیباف) مشاور شهردار تهران در امور بانوان همزمان با آغاز نخستین جشنواره فیلم و عکس مادر پیامی را برای این جشنواره منتشر کرد. متن پیام به شرح ذیل است: «نوشتن از با عظمت ها آن ها را تا حد قلم تو پایین می آورد و گاهی انسان حس می کند نباید شأن واژگان را تغییر داد. یادم آمد خداوند به قلم قسم خورده و به آن قداست داده، پس جرأت می کنم به واسطه مادر بودنم چند جمله از مادر بنویسم و خودم را توجیه می کنم این قلم است که می نویسد؛ آن هم در دست کسی که مهمترین افتخارش را مادری می داند. مادر واژه ای است فرا دنیوی. همه ی جهان, مردمک چشم مادر می شود تا فرزندش را عزیز دل خود و دیگران بسازد.  بودن / ساختن/ سوختن/ سازش/ دانش/ تربیت/  به نظر من همه¬ی لذت زن بودگی در مادریت نهفته است که تو می توانی آنچه می خواهی بسازی و همه هنر زندگی و تبلور وجودی ات را در انسان دیگری شکل دهی. چقدر مادری به خدا گونگی نزدیک است. از وجودت بی چشمداشت می بخشی و به امید بازگشت به سوی ات ، دل خوش می داری.  با همه مادریم هنوز نتوانسته ام عظمت مادر بودن را درک کنم و هر کار می کنم، یک گام عقب تر از مادرم قرار می گیرم.  به نظرم همین یعنی مادری؛ که هر کجا بروی و هر چه بخواهی، نشان مادر را آنجا بیابی. مادری بهترین، سخت ترین، شیرین ترین، پرمشغله ترین، بزرگ ترین، پراسترس ترین و ... شغل انسانی است که هنوز به درک ما انسان ها درنیامده و به نظرم باید لطف الهی شامل حال شود تا بتوان این خدا گونگی را دریافت. از همه کسانی که تلاش می کنند تا مادر و مادریت را بشناسانند، تشکر و قدردانی می کنم و آرزو دارم همه انسانها (مرد و زن) لذت مادری را بچشند.» زهرا مشیر مشاور شهردار در امور بانوان 25 مردادماه 94