حامیان

 

 

 

 

 

پیام رئیس سازمان سینمایی به جشنواره فیلم و عکس مادر

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره فیلم و عکس مادر، در آستانه برگزاری نخستین دوره جشنواره فیلم و عکس مادر حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در پیامی برگزای این جشنواره را فرصتی برای تکریم جایگاه و مقام مادر دانست.
متن پیام دکترحجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس مادر به شرح زیر است:
«جشنواره ملی فیلم و عکس مادر جشنواره تکریم مقام مادران است، تکریمی به بلندای جایگاه مادران ایران زمین.
مادرانی که ساده و بی ریا اما هنرمندانه و زیبا، شهامت، شجاعت، مهربانی، انسانیت، نوع دوستی، مردانگی و جوانمردی را در گوش فرزندان این سرزمین لالایی گفته اند.
مادران بلند همتی كه در تمامی دشواریهای روزگار ، به پاکی و به تمامی، مادرانه، نسل فردای ایران زمین را در دامان پرمهر خود عزیز و بزرگ داشته اند.
پهنه پهنه این سرزمین ستاره باران است از حضور مادرانی که بزرگترین دانشمندان، متفکران، هنرمندان، پهلوانان، قهرمانان و دلیرمردان را مادرانه مادری کرده اند.
جشنواره تکریم این مادران باید جشنواره ای به بلندای قامت تمام فداکاریها و بزرگواریهای این مادران باشد.
جشنواره ای به بلندای جایگاه مادران ایران زمین»
حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی
24 مردادماه 1394