حامیان

 

 

 

 

 

مدیر شبکه دو سیما ضمن تاکید مجدد بر حمایت از جشنواره مادر: جامعه زمانی ایمن است که زن در جایگاه درست خود قرار گیرد

مدیر شبکه دو سیما معتقد است که فهم دقیق ما از جایگاه زن و كمال منزلت او كه مادري است موجب می شود تا در پردازش شخصیت مادر در آثار نمايشي توفیق پیدا کنیم و الا نگاه حداقلي به زن و حضور او در خانواده حتی تحت عنوان مادر کافی نیست
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم و عکس مادر، محمدرضا جعفری جلوه در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم مادر درباره اینکه جشنواره فیلم مادر تا چه اندازه می تواند در جهت تحكيم بنیان خانواده گام بردارد، ضمن تبريك به دست اندرکاران جشنواره که به این مناسبت و تحت این عنوان جشنواره ای را برگزار می کنند و آن را مزین به نام مادر کرده اند، افزود: از آنجاییکه مكمل شأن و مرتبت اجتماعي زنان در كليت جامعه، بطور خاص در خانواده به عنوان بنيادي ترين نهاد اجتماعي بعد از مراتب دختری، خواهری و همسری، مادری کمال شخصیت یک زن است و اوج وجودی یک زن در مادری تجلی پیدا می کند، لذا وقتی زنان در خاستگاه دقیق خود یعنی خانواده باشند به عالي ترين معنا دست مي يابند.
مدیر شبکه دو سیما با بیان اینکه مادران تضمین کننده قوام و دوام خانواده ها هستند، تأكيد كرد: مادری یعنی زن در عالي ترين جایگاه خود، بنابراین وقتی زن را در جایگاه درست خود ببینیم و بفهمیم جامعه را به سوی ایمنی رهنمون و حرکت داده ایم.
جعفری جلوه با بیان اینکه زنان به عنوان رکن اساسی خانواده ها هستند، افزود: به همين سبب محافل قدرت كاپيتاليستي- صهيونيستي مي كوشند نسبت زن و خانواده را بگسلند و به جاي نقش زن در جمعيت خانواده، تحت عنوان فمنيسم فرديت او را بستايند و اصالت دهند؛ بنابراين اگر راه را از چاه بشناسيم و نقش هاي فطري و طبيعي مرد و زن را محترم بدانيم و به ويژه زنان را به سوی حرکت ایمنی بخش خانوادگی و کمال شخصیتی شان یعنی نقش های مهم همسري و مادری سوق بدهيم، حيات بشري را تحکیم کرده ایم و به جوامع آرامش بخشيده ايم.
وی خاطرنشان كرد: جشنواره فیلم مادر می تواند با هوشمندی و رصد این جایگاه در سينما و تلويزيون و مراتبی که حضرت حق برای زنان قرار داده است گام مؤثری را در حیطه حرکت به سوی زندگي اصیل و روزآمد بردارد.
مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی افزود: مهمترين جایگاهی که خداوند برای زنان قرار داده پديدآورندگي و پرورندگي است، دو امر مهم كه نيازمند اصالت و پويايي است و به نظرم این همان شعار سال گذشته مقام معظم رهبری را توجه مي دهد که به «فرهنگ و اقتصاد» تأكيد فرمودند.
جعفری جلوه ادامه داد: همانطور که می دانید فرهنگ يعني منظومه اي از باورها، هنجارها و ارزشهاي اصيل. اصالت ناشي از فرهنگ است و پويايي متجلي در اقتصاد. توجه به فرهنگ ما را به سوي سبك زندگي اصيل مي برد و توجه به اقتصاد هم ما را به سوي خانواده های مولد سوق می دهد و اين يعني خانه و خانواده اصيل و مولد. با چنین نگاهی و چنين شعاري می توانیم به چشم اندازهای خوبی نیل پیدا کنیم.
وی درباره پرداختن صحیح در فیلم ها و سریال ها به جایگاه مادر نیز گفت: فهم دقیق ما از این جایگاه موجب می شود تا ما در پردازش شخصیت مادر توفیق پیدا کنیم و الا نگاه حداقلی به زن و حضور او در خانوده حتی تحت عنوان مادر کافی نیست، منزلت هاي زن به ويژه مادری را باید درست فهميد و جایگاه او را در آفرینش، زایش و پديدآورندگي بايد ديد. در آفرینش زن زاینده است، پديدآورنده و زندگي بخش یعنی به نوعی کارخداگونه می کند بنابراین می توان گفت جایگاه مادر در چنين سطح عالي است.
جعفری جلوه خاطرنشان کرد: مادر پدیدآورنده انسان، و پرورنده آداب و رفتار آدمی است. ما در دامان مادران شکل می گیریم نه فقط از نظر جسمی بلکه از نظر روحی، روانی و شخصيتي.
وی ادامه داد: اگر مادر را در این جایگاه بشناسیم در همین جایگاه هم او را خواهیم شناساند و توفیق پیدا می کنیم تا در پرداختن نقش مادران در آثار هنري به ويژه فيلمها و سریالها، او را در مرتبه بالاتری بنشانیم لذا این امر به فهم ما از نقش مادری برمی گردد.
معاون اسبق سازمان سینمایی گفت: نگاه حداقلي به زن و ظواهر او و جنبه های شکلی يعني همان نگاه غربي، یک نتیجه ناچيز دارد اما اگر به عمق وجودي زن پی ببریم و ارزش زایندگی و پرورندگي مادر و شخصیت او را دريابيم که با ذره ذره وجود خود، ایثار را معنی می کند و برای دیگری زیستن را تجلي مي بخشد چه زمانیکه در زندگی برای همسر خويش می زید و چه زمانیکه برای فرزندان خود زندگی می کند. اينجاست كه شناخت عمیق تری از او بدست می آوریم. این شناخت هرچقدر عمیق تر باشد موجب می شود تا شخصیت پردازی بهتر و شایسته تری از مادر داشته باشیم.