حامیان

 

 

 

 

 

استقبال از سه فیلم در نخستین روز جشنواره فیم و عکس مادر

فیلم های «مادرانه»، «نزدیک تر از پیراهن» و « از طرف آنها» در نخستین روز نمایش فیلم ها در جشنواره مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم مادر، فیلم های «مادرانه» به کارگردانی مریم اسمی خانی و «نزدیک تر از پیراهن» به کارگردانی کاظم صادقیه و «از طرف آنها» به کارگردانی سعید روستایی در نخستین روز نمایش فیلم ها مورد استقبال قرار گرفتند.
پردیس سینمایی چارسو در نخستین روز نمایش فیلم ها مورد استقبال کارگردانان مستندساز، فیلم کوتاه، انیمیشن قرار گرفت.
این درحالیست که نیمی از علاقمندان برای نمایش فیلم ها از شهرستان ها آمده بودند.
نخستین جشنواره فیلم و عکس مادر به دبیری فاطمه گودرزی از 25 مرداد آغاز و تا 29 مردادماه در پردیس سینمایی چارسو ادامه دارد.